DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

About me / O mně

Markéta Lemberk 

 
Margareth has been drawing and painting since childhood. Her grandfather had the greatest influence on her painting, and she considered him one of the "old masters".
In her work, Margareth Lemberk strives to capture nature, but she embeds the emotions of stories, the fates of people around her. She has never clung to one style of painting and has always resisted being pigeonholed into any -ism box. Even in her private studies, she sought out individual teachers whose method of teaching corresponded with her work, her conception of the world and her art.

Her paintings are a story whispered through the eyes of the observer. Because the author herself does not want to impose anything, her cordial nature does not allow her to, either in her life or in her brush testimony.


E-mail: marketalemberk@gmail.com

Tel.: +420606060220

Facebook: https://www.facebook.com/marketa.lemberk

Studio address / adresa ateliéru: Klokotská 119, Tábor 390 01 (po předchozí tel. domluvě)


Kresbou a malbou se zabývá již od dětství. Na její malování měl největší vliv její dědeček, kterého pokládá za jednoho ze „starých mistrů“.
Markéta Lemberk se ve své tvorbě snaží o zachycení přírody, do kterého ale vkládá emoce příběhů, osudů lidí okolo sebe. Nikdy nelpěla na jednom stylu malby a vždy se bránila být zařazena do škatulky. I při soukromém studiu vyhledávala učitele osobité, jejichž metoda vyučování korespondovala s její tvorbou, jejím pojetím světa i výtvarna.
Její obrazy jsou příběhem našeptaným přes oči do srdce pozorovatele. Protože autorka sama nechce nic vnucovat, její srdečná povaha jí to nedovoluje ani v životě, ani při výpovědích štětcem.